партийни новини

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

 42-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

До парламентарните групи

до временната комисия за изработване на ИК

до медиите

 

Уважаеми г-н Председател,

Във връзка с обсъждането в Народното събрание на предстоящите промени на Избирателния кодекс, Ви предлагам от името на Зелената партия Законопроект за избиране на народни представители за обикновено и Велико народно събрание. Същият е внесен под N 054-01-65 през 2000 година в 38-то ОНС, но е напълно актуален. Няколко думи, с които ще онагледим тази констатация.

Много хора съвсем искрено искат чиста МАЖОРИТАРНА избирателна система. Това е много опасно. Ако в този момент се приложи ЧИСТА мажоритарна система, то парламента ще влязат само БСП, ГЕРБ и ДПС. Възможно е и няколко по-богати бизнесмена. Доказателство за това са изборите през 2009 г., когато имаше включен избор на 31 депутата по мажоритарния принцип. От тези 31 мандата, 26 бяха спечелени от ГЕРБ и 5 от ДПС. Необходим е закон, който да съчетае възможността от мажоритарно гласуване за личност, като едновременно с това не позволи огромно мнозинство от гласовете на избиратели, гласували за неспечелилият кандидат, да бъдат загубени. Този избирателен закон няма да позволи единствено гореспоменатите партии да спечелят мандати на предстоящите избори.

 

Законопроектът не предлага чиста мажоритарна система. Той не е изработен и на едно чисто механично смесване на мажоритарна и пропорционална избирателна системи, както беше при избора на Велико народно събрание - половината от депутатите да се избират мажоритарно, а другата половина – по пропорционалния принцип. 

До: Г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на Столична община

         Копие до: Общински съвет на Столична община

Уважаема Г-жо Фандъкова,

Уважаеми Общински съветници,

На 19.06.2013г. членове от ПП Зелена партия присъствахме на среща между жители на квартал „Изгрев” и главния архитект на гр. София – г-н Петър Диков, по повод идеен инвестиционен проект „Изграждане на нова трамвайна линия от Семинарията до квартал „Дървеница”.

Първото, което ни се стори нередно е, че нещо довело до такова голямо публично недоволство на граждани, беше „уважено”, толкова неофициално със среща, а не с официално обществено обсъждане. Липсваше протоколчик на срещата, липсваше модератор, липсвахте Вие. Надяваме се, че не бихте си позволили това да „мине” за обществено обсъждане, защото то не се прави по този начин, а е наложително да се проведат няколко такива по отношение на този казус.

От срещата пролича ясно следното: Хората не искат да има трамвайна линия, която да минава през парк „Борисова градина”- единственият пълноценен „бял дроб” на силно замърсената ни столица -  град София! Направи впечатление, че архитект Диков спомена факти, които коренно се различават от съществуващия идеен проект, а всяка една промяна би трябвало да е съпътствана с нова екологична оценка на плана и преценка за необходимостта от ОВОС за самия проект, защото проектът попада в обхвата на Приложение №2, т. 10 (и): „и) трамвайни трасета, подземни и надземни железници, висящи линии за превоз изключително или главно на пътници;”. Като цяло според Зелената партия и гражданите е недопустимо проект като този да не е съпътстван с екологична оценка на плана от преценка на необходимостта от ОВОС.

Ако някой си позволи да изтъква като факт, че гражданите са закъснели с възраженията срещу проекта, би трябвало първо да се замисли каква публичност му е дадена след като сега толкова хора са против него! И не трябва ли все пак да се вслушаме в желанията именно на хората, които са пряко засегнати от този проект. Кислородът на столицата ни е пряко засегнат от този проект!

 ПП Зелена партия настоява:

  1. 1.Да бъдат проведени серия от обществени обсъждания в пряко засегнатите квартали и едно за цяла София;
  1. 2.На тези обществени обсъждания да присъстват проектантският екип, изготвил този проект, г-жа Фандъкова и Общински съвет;
  1. 3.Обществените обсъждания да имат протоколчик, модератор и провеждането им да е  предварително добре разгласено;
  1. 4.Всеки проект, който касае намеса в устройството на територията на парк „Борисова градина” или други паркови територии,  да бъде съпътстван с екологична оценка на плана и ОВОС;


гр. София

24 юни 2013 г.

С уважение,

Горица Кръстанова

Зам.-председател на ПП Зелена партия

Становище на Зелената партия

 

Днес, 20 юни 2013 г., поради липсата на отговорно поведение от страна парламентарно представените партии, практически бе провалено заседанието на  Консултативния съвет за национална сигурност. Това отново демонстрира факта, че освен зависимостта им от олигархични и мафиотски кръгове, те абсолютно нехаят за бъдещето на страната  и са готови да го жертват в името на тяснопартийните си цели. Това поставя на дневен ред нещо много по-важно от оставката на правителството, а то е необходимостта от категорично прочистване и изхвърляне от държавното управление на т. нар. „политически елит“. Това безспорно трябва да стане с избори, но за да не се повторят резултатите от 12 май 2013 г., необходимо е да се направят промени по следните  направления:

Становище на Зелената партия

 

Днес, 20 юни 2013 г., поради липсата на отговорно поведение от страна парламентарно представените партии, практически бе провалено заседанието на  Консултативния съвет за национална сигурност. Това демонстрира, че освен зависимостта им от олигархични и мафиотски кръгове, те абсолютно нехаят за бъдещето на страната  и са готови да го жертват в името на тяснопартийните си цели. Това поставя на дневен ред нещо много по-важно от оставката на правителството, а то е необходимостта от категорично прочистване и изхвърляне от държавното управление на т. нар. „политически елит“. Това безспорно трябва да стане с избори, но за да не се повторят резултатите от 12 май 2013 г., необходимо е да се направят промени по следните  направления:

 

  1. 1.Промяна на Избирателния закон (кодекс). Чистата мажоритарна система няма да реши проблема, а още повече ще закрепи ГЕРБ, БСП и ДПС във властта. Доказателство за това е, че на парламентарните изборите през 2009 г. от всичките 31 мажоритарни избирателни района 26 бяха спечелени от ГЕРБ, а 5 места от ДПС. Зелената партия предлага:

-      Закон за изборите, който в основата си е мажоритарен, но е коригиран централна пропорционална листа. Той е внесен от Зелената партия в Народното събрание още 2000 г., но и днес е напълно актуален. Този избирателен закон няма да позволи единствено гореспоменатите партии да спечелят мандати на предстоящите избори. Подробности на:

http://www.greenparty.bg/index.php?option=com_content&;view=article&id=9007%3A2013-06-20-14-30-55&catid=132%3A2010-12-17-08-35-25&Itemid=100018&lang=bg;

-      Предизборната агитация да се провежда единствено и само в националните медии, само в помещения, които са общинска и държавна собственост, при безплатен и равен достъп на всички партии;

-      Да се отмени противоконституционното изискване за депозит (10 000 лв.) за участие в изборите ;

-      Да се забрани използването на държавната субсидия за предизборна агитация.

 

  1. 2.Трябва да бъдат прекъснати връзките на т. нар. „български политически елит“ с олигархичните и мафиотски кръгове, който финансово го подкрепят. Зелената партия предлага:

-      Да се извадят всички държавни средства от частните банки (около 1 милиард лв.)  и да бъдат внесени в единствената държавна банка - ББР. Зелената партия предложи това още в началото на тази година;

-      Да се прекратят със закон договорите с всички офшорни фирми на територията на страната;

-      Да се приеме внесеният от Зелената партия преди повече от 2 години „Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи“. С неговото приемане  кукловодите на сегашните и предишните управляващи ще върнат държавно имущество за МИЛИАРДИ лева. Подробности на:

http://www.greenparty.bg/index.php?option=com_content&;view=article&id=9008%3A2013-06-21-05-26-56&catid=132%3A2010-12-17-08-35-25&Itemid=100018&lang=bg.

 

  1. 3.Зелената партия счита, че за справяне с икономическата криза са необходими радикални промени на де факто абсолютно идентичната икономическа политиката на последните 3 правителства (вж.:

http://www.greenparty.bg/index.php?option=com_content&;view=article&id=8977%3A2013-02-21-09-29-25&catid=38&Itemid=108&lang=bg). Обвързаността на сегашните управляващи с определени олигархични кръгове не им позволява да направят реални промени. Затова Зелената партия призовава парламента и правителството преди разпускането си да приемат необходимите промени за стабилизиране на цените на основните стоки и услуги (особено в енергетиката) и да отворят пътя към предсрочни избори.

НИС на ЗП

20.6.2013 г.


Хазарта в България се радва на привилегии, каквито той няма в нито една европейска държава и в нито един сектор от реалното производство в страната. Едновременно с това тези привилегии, в типичния за българските управляващи стил, не целят развитието на сектор в полза на обществото, а облагодетелстването на определени личности и фирми. В България в областта на хазарта основното облагодетелстваното лице отдавна е известно, както и неговият главен лобист – настоящият министър председател.

В рамките на посочената порочна политика е приетият от Държавна комисия по хазарта текст, с който се забранява на редица онлайн букмейкъри да оперират на българският пазар. Зелената партия счита, че това решение цели облагодетелстването на определени олигархични кръгове. Към момента няма ясна процедура за кандидатстване за лиценз, но същевременно на редица букмейкъри им е наложена забрана, точно защото няма такъв. Едновременно с това дейността на такива букмейкъри като „Еврофутбол“ не се засяга. Защо се бърза с приемането на подобни текстове без да бъдат подложени на обществен дебат? Цялата непрозрачност съпътстваща взетото решение ни кара да предположим, че за пореден път ставаме свидетели на прокарване на лобистки закони, които са в полза на много тесен кръг от хора.

НИС на ЗП

19 юни 2013