партийни новини

Каква Европа искаме в следващите пет години ?

На 28 април в Маастрихт се проведе първия дебат между кандидатите за председател на Европейската комисия. До сега председателят на Европейската комисия се избираше от Европейския съвет и след това се одобряваше от Европейския парламент. Тази година за пръв път от влизането на Лисабонския договор в сила, резултатите от евроизборите ще определят кой ще заеме тази позиция и това ще бъде личност, издигната от европейските партии представени в Европарламента. Това е една стъпка за засилване на гражданското участие на европейско равнище.

За да остане природа край морето – да се приеме Закона за отмяна на заменките!

 

 Проектът за застрояване на Карадере е поредното и напълно очаквано посегателство не просто върху българската природа, но и върху интересите на българските граждани. Възмущението срещу поредния облечен в „закон“ политически вандализъм тепърва ще нараства. Напълно стана ясно, че всички обещания за опазване на Черноморието и прозрачност в икономиката и политиката са били поредната лъжа. Практически последният останал девствен кът по брега на Черно море бе харизан на ОФШОРКА!

Много показателно е, че повече от половината от придобития от фирмата инвеститор АД „Мадара Юръп" терен е приватизиран въз основа на скандалното известните ЗАМЕНКИ!

Зелената партия вече години наред твърди, че направените от правителствата на Сакскобургготски и Станишев неравностойни и грабителски заменки имат единствената цел тези над 70 хиляди декара земи и гори да бъдат превърнати в безсмислени бетонни пустини или заградени за лично ползване. Както виждаме това става с методична последователност.

Зелената партия счита, че единственият начин да се спре този процес е направените неравностойни заменки, които ощетяват държавата с милиарди евро, да бъдат отменени. Това наше предложение срещна жестока съпротива от облагодетелствалите се от заменките, а също така, за съжаление, от някои заблудени лица,  претендиращи, че въпросът може да се реши с ограничителни законови мерки. Последното така и не се случи, а застрояванията вървят с пълна сила!

Зелената партия настоява,макар и с огромно закъснение, сегашното ръководство на Народното събрание да спази ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ  и да организира да бъде разгледан и приет  внесеният от нея още на 1 юли 2010 г. - Проект на Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи.

Само по този начин ще се направи решителна стъпка за пресичане посегателствата срещу българското черноморие и ще се възстановят щетите на държавата, които възлизат на поне 3 милиарда евро!

 

НПС на Зелена партия

22.03.2014 г.

 

Становище на Зелената партия относно задължителността на ваксинацията в България

 

През последните години в световен мащаб се появяват все повече научни изследвания и случаи от практиката, които налагат да се преразгледа отношението към безопасността на ваксините. България е една от малко страни в Европа, където те все още са изцяло задължителни.

 В почти всички страни от Европа, ваксинирането не е задължително, а препоръчително, тъй като се спазва принципа на информираното съгласие.

 

Зелената партия призовава всички свои членове и симпатизанти да се включат в протеста, насрочен за 11 февруари 2014 г. в различни градове в  България против оставане в сила на ОУП на община Царево. Да спасим Странджа от застрояване!

Повече подробности на събитието във Фейсбук:

https://www.facebook.com/events/666997360005171/

Декларация на Зелената партия

 

Зелената партия е категорично против прекратяването на мораториума върху продажбата  на земя на чужденци докато не бъдат въведени законови и икономически предпоставки, които:

-            Да не допуснат масово и неконтролируемо изкупуване на българска земя от чуждестранни граждани;

-            Да не  допускат монополизация на собствеността върху земята;

-            Да спрат процесите на разоряване на българските земеделци и дистанцирането им от българската земя.

Тези цели трябва да бъдат постигнати чрез незабавното въвеждане на следните мерки:

 І. Контрол върху сделките за покупко-продажба на земя

  1. 1.Притежанието и продажба на земеделска земя се допуска само на физически и юридически лица имащи:

-             необходимата квалификация за нейната обработка;

-            тригодишна уседналост в страната и работа в областта на земеделието;

-            горните изисквания не важат за лица придобили земята си по наследство.

  1. 2.Размерът на земя, който може да притежава едно физическо лице е не повече от 1000 декара.
  2. 3.Регистрацията на юридическото лице, закупуващо земя, трябва да е на територията на България. Неговите собственици (включително притежателите на дялов или акционерен капитал) трябва да покриват изисквания по точка 1.
  3. 4.Размерът на земята, която може да притежава едно юридическо лице, заедно със свързаните с него физически и юридически лица е не повече от 20 хил. декара.
  4. 5.Размерът на земя, закупена от чужденци или от юридически лица, в които имат дял чуждестранни граждани в рамките на землището на една община не може да надхвърля 20%.

 ІІ. Агенция по земята

Създаване на Агенция по земята с основна задача контролиране и спазване на изискванията по предходните точки. С цел по-добро изпълнение на възложените й функции:

-            Всички сделки със земя се извършват под надзора и след разрешението на Агенцията по земята;

-            Агенцията по земята води регистър на собствениците на земя и сезира правоохранителните органи за нарушения;

-            Агенцията приема дългосрочен план за комасация на земята чрез регулация на сделките за покупко-продажба на земеделската земя.

 ІІІ. Стимулиране на българския селскостопански производител

Основна цел е промяна на модела на монокултурно селско стопанство, съчетано с все по-голяма монополизация в областта на производството. За постигането на тази цел е необходимо:

-            Концентриране на по-голямата част от Европейските субсидии върху дребните и средните производители чрез предложения от ЕС механизъм на модулация на субсидиите;

-             Целенасочено финансово и организационно подпомагане от страна на държавата за създаване на независими структури за финансиране изкупуване и пласмент на продукцията (борси, специализирани кредитни институции и др.);

-            Пренасочване на държавните и европейски субсидии към възстановяване и масово производство на традиционни за България сортове и породи.