Декларация на Зелената партия

Напоследък става все по очевиден фактът, че България не е изолиран остров,  защитен от всякакви проникновения на опасни религиозни секти и в частност - от представители на радикалния ислям. Свободното навлизане на външни капитали в страната и инвестирането им в различни религиозни структури, както и безконтролната проповедническа дейност започват да застрашават сигурността на страната. Ако не бъдат взети  спешни мерки, то процесите на радикализиране в определени среди и прослойки, могат да добият изключително опасен характер. Всичко това изисква Народното събрание да вземе спешни законодателни мерки, които да съдържат следните  мерки:

1.     Всички дарения (особено от чужбина), за което и да е вероизповедание, трябва да минават през Агенцията за вероизповеданията, която да установява законността на тези дарения.

2.     Да бъде криминализирана материалната поддръжка или финансиране  от частни лица и организации, както и от чужди държави, на религиозна дейност, ако това не става през посредничеството и надзора на Агенцията.

3.     Да се забрани провеждането и организирането на религиозна дейност от лица, които са получили своето религиозно образование и съответна каноническа титла извън страната. Изключения могат да се правят само за тези чужди религиозни институции, които са определени по специален законов ред.

4.     Държавата в спешен ред да приеме програма за специална икономическа и културна политика за регионите, застрашени от проникване на опасни секти и вероизповедания. Тази политика трябва да бъде насочена към спирането на капсулацията на българските граждани на религиозна основа и приобщаването им към националните и общоевропейски ценности.

 

27.11.14 г.

НИС на ЗП