До гражданите на гр. Пещера

На 25.09.2008 г., от 12,00 ч., в центъра на гр. Пещера, ПП „Зелена партия/Българските зелени” организира митинг-протест в защита на конституционното право на жителите на Пещера за чист въздух, вода и жизнена среда.

„Зелена партия/Българските зелени” сигнализира МОСВ,  настоявайки да се направят не стандартните, а необходимите замервания на въздуха на гр. Пещера, като се имат предвид специфичните производства на главния замърсител– фирма „Биовет” АД.       
На „Биовет” АД трябва да се наложи строг контрол и да се задължи да инвестира в пречиствателни съоръжения, филтри и технологии, специфични за производствата му и съхраняващи живота и здравето на работниците и гражданите. 
Държавните органи в лицето на МОСВ, РИОКОС и кмета на Община Пещера са длъжни да поемат своята роля, отговорност и грижа към гражданите на града и да направят всичко възможно, за да спре обгазяването на населението.
Общественият и здравен проблем на града трябва да бъде решен  сега!
„Зелена партия/Българските зелени” ще продължава да следи ситуацията в града и ще алармира медиите и обществеността на страната за следващи обгазявания и екологични проблеми.


„Зелена партия/ Българските зелени”