"Зелена партия/Българските зелени" иска спешно съдействие от Европейската зелена партия и групата на зелените в Европейския парламент, за да бъдат спрени нарушенията, които се извършват с българската част от европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000".

Неизпълнението на задълженията на държавната администрация да спазва нормите за екологичната мрежа доведе до масови акции на протести от страна на природозащитници и граждани в България.
"Зелена партия/Българските зелени" настоява да бъдат спрени опитите от страна кметовете за проваляне на "НАТУРА 2000" чрез навлизане на строежи в нейните територии, с което се  застрашава обществения интерес.
"Зелена партия/Българските зелени" настоява българското правителство да предприеме спешни мерки за осигуряване на защитата на зоните в "НАТУРА 2000" и да потърси отговорност от длъжностните лица за допуснатите до момента нарушения.
"Зелена партия/Българските зелени" настоява българското правителство и МОСВ да поемат лична отговорност пред българските граждани за съхраняване на зоните по "НАТУРА 2000".
Опитите на местни кметове и общински съвети да променят статута на зоните да се считат за криминално деяние и да се преследват от закона. Фрапиращ е случаят с община Царево, където след като миналата година ОС не успя по съдебен път да заличи Природен парк "Странджа", продължава опитите с разработения проект на изменение на Общия устройствен план на общината. Този нов градоустройствен план предвижда почти 100% застрояване на крайбрежието на парка, плътно урбанизиране на цялата крайбрежна ивица и узаконяване по този начин  скандалния незаконен строеж край Варвара на вилното селище "Златна перла".
Изменението на общия устройствен план на курортното градче на практика разрешава застрояването на всички земеделски земи в крайбрежната ивица, които са 6200 декара защитени територии, които ще бъдат извадени от Природен парк "Странджа".
Проектът за устройствен план е в разрез със Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, а също и с целите на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.


31.07.2008 г.                      Александър Каракачанов,
София                               Председател на "Зелена партия/Българските зелени"