До СМИ

До Европейската зелена партия

 

 

Декларация на Зелената партия във връзка с преговорите за

Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции между САЩ и ЕС

 

Вече близо година текат преговори на високо равнище между Европейския съюз и САЩ по предстоящо Трансатлантическото споразумение за търговия (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP) и инвестиции между двете страни. Изключително обезпокоителното е, че те се водят практически при закрити врати без да са оповестени публично основните цели, средства и механизми,  по коитоще работи това споразумение. Това поражда основателното подозрение, че то ще бъде предимно, ако не и изцяло, в полза на големите корпорации. Оскъдната информация потвърждава тези опасения. Предвижда се ограничаване на националния суверенитет на държавите от ЕС за сметка на интересите на корпорациите и ощетяване правата на гражданите.

Що се отнася до България – ударът по националната икономика ще бъде двоен защото на нашия пазар ще навлезе безконтролно поредният могъщ производител (САЩ), който субсидира своя износ и българският производител ще бъде лишен от шанса да се развие.

 Зелената партия стои категорично против, не само подписването, но и воденето на каквито и да е преговори между Европейския съюз и САЩ, преди да има консенсус по следните принципни положения:

1.  Недопускане по никакъв начин да се изземва национален суверенитет в полза на корпорациите.

2.  Категорично отхвърляне на възможността корпорации да съдят държави за планирани, но неполучени печалби.

3.  Неприемане на какъвто и да е компромис и отстъпление от европейските изискванияза качество и безопасност на храните, технологиите, защита на потребителите и условията на труд.

4.  Специални клаузи за защита на икономиката и пазарите на слабите страни - членки на ЕС, към които спада и България.

5.  Включване на процедура за отхвърляне от националните правителства на нецелесъобразни според тях дейности (като добива на шистов газ, споразумението АСТА и др. подобни), които биха могли да бъдат налагани чрез клаузите на това споразумение.

6.  Всички етапи на преговорите да протичат при пълна прозрачност, т.е. публикуване на всички проекти на документи и най-широко обществено обсъждане във всички страни членки.

7. Провеждане на референдум за приемането на тази правила във  всяка страна.

Напомняме, че моделът на държава, в която управлението е предоставено на корпорациите за по-голяма „ефективност” е всъщност моделът на фашизма на Мусолини.

В случай, че не бъде постигнат консенсус по гореизложените точки, то Зелената партия настоява представителите на България в ЕС да направят всичко необходимо за отхвърлянето на подобно споразумение.

 

11.5.2014 г.

НИС на Зелена партия