Уважаеми г-н Орешарски,

 

Обръщаме се към Вас, тъй като е очевидно, че Министерството на околната среда и водите е неспособно или не желае да се справи със систематичното  замърсяване на околната среда и заплахата за здравето на населението, които причинява Асарел  Медет Панагюрище.

На 08.05.2014г. в резултат на промишлена авария е причинена поредната екологична катастрофа, като залпово е замърсена река Луда Яна. Освен екологичното бедствие за самата река, има огромна заплаха за населението, тъй като хората от с. Попинци ползват вода от плитки кладенци, а населението по цялото  поречие използва повърхностните води на реката за напояване на  земеделски площи.

Показателно е, че случилото се на 08.05.2014 г. не е прецедент. Само за  2010 година официално са регистрирани две крупни  производствени замърсявания на река Банска Луда Яна от Асарел Медет. Реална  наказателна отговорност обаче не е потърсена, а очевидно, че и да има наложени административни наказания те са чисто формални и нямат никакво въздействие!

 

Уважаеми г-н министър председател,

Призоваваме Ви да предприемете необходимите действия за прекратяване на многогодишното безнаказано замърсяване на околната среда от страна на Асарел Медет. Настояваме да бъде потърсена отговорност както от съответните държавни служители, които допускат повторяемостта на посочените по-горе престъпленията във времето, така и да бъдат наложени наистина действени административни и икономически санкции на Асарел Медет.

 

В очакване на Вашата своевременна реакция,

 

Марина Драгомирецкая  

Председател  на Зелена партия