В средствата за масова информация започна широка манипулативна кампания за построяване на 7-ми реактор на АЕЦ Козлодуй. Основната цел на тази кампания е да се предпостави, без да се допуска обществено обсъждане, като абсолютно необходимо построяването на 7-ми реактор.

Истината е, че България не се нуждае от такава огромна, скъпа и невъзвръщаема инвестиция. И при най-оптимистичните прогнози за развитие на икономиката, в страната ще има излишък от производство на електроенергия за десетилетия напред. Но тези оптимистични прогнози не могат да се сбъднат, защото  българската икономика се обезкървява, като постоянно се лишава от финансови ресурси. Такова поредно източване на финанси, в полза на наши и чуждестранни кръгове, е проекта за 7-ми реактор.

Цената на тока произведен от 7-ми реактор ще е неконкурентно висока и ще трябва да бъде дотирана, за да бъде продаваема. Затова никоя частна компания не желае да го строи за своя сметка без държавно финансиране и гарантирано изкупуване на електроенергията за десетилетия напред. Това естествено ще става за сметка на джоба на българските данъкоплатци.

Единственото разумно и отговорно икономическо решение е парите, които управляващите искат да похарчат, за да обогатят български и чуждестранни лобита, е да бъдат вложени за стимулиране на българското производството. Това ще помогне за справяне с безработицата и тежкото икономическо положение на страната.

България загуби милиарди лева само в играта на „спиране-тръгване“ на строежа на един абсолютно необоснован икономически проект като АЕЦ „Белене“. Други милиарди лева сегашните управляващи превърнаха в дългогодишни задължения на българските данъкоплатци, чрез абсолютно неоправдани ценови преференции на собствениците на ВЕИ.

Да не позволим поредното многомилиардно източване, което ще е за сметка на редовите граждани и бъдещите поколения!

НИС на Зелена партия

28.11.2013 г.