До: Г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на Столична община

         Копие до: Общински съвет на Столична община

Уважаема Г-жо Фандъкова,

Уважаеми Общински съветници,

На 19.06.2013г. членове от ПП Зелена партия присъствахме на среща между жители на квартал „Изгрев” и главния архитект на гр. София – г-н Петър Диков, по повод идеен инвестиционен проект „Изграждане на нова трамвайна линия от Семинарията до квартал „Дървеница”.

Първото, което ни се стори нередно е, че нещо довело до такова голямо публично недоволство на граждани, беше „уважено”, толкова неофициално със среща, а не с официално обществено обсъждане. Липсваше протоколчик на срещата, липсваше модератор, липсвахте Вие. Надяваме се, че не бихте си позволили това да „мине” за обществено обсъждане, защото то не се прави по този начин, а е наложително да се проведат няколко такива по отношение на този казус.

От срещата пролича ясно следното: Хората не искат да има трамвайна линия, която да минава през парк „Борисова градина”- единственият пълноценен „бял дроб” на силно замърсената ни столица -  град София! Направи впечатление, че архитект Диков спомена факти, които коренно се различават от съществуващия идеен проект, а всяка една промяна би трябвало да е съпътствана с нова екологична оценка на плана и преценка за необходимостта от ОВОС за самия проект, защото проектът попада в обхвата на Приложение №2, т. 10 (и): „и) трамвайни трасета, подземни и надземни железници, висящи линии за превоз изключително или главно на пътници;”. Като цяло според Зелената партия и гражданите е недопустимо проект като този да не е съпътстван с екологична оценка на плана от преценка на необходимостта от ОВОС.

Ако някой си позволи да изтъква като факт, че гражданите са закъснели с възраженията срещу проекта, би трябвало първо да се замисли каква публичност му е дадена след като сега толкова хора са против него! И не трябва ли все пак да се вслушаме в желанията именно на хората, които са пряко засегнати от този проект. Кислородът на столицата ни е пряко засегнат от този проект!

 ПП Зелена партия настоява:

  1. 1.Да бъдат проведени серия от обществени обсъждания в пряко засегнатите квартали и едно за цяла София;
  1. 2.На тези обществени обсъждания да присъстват проектантският екип, изготвил този проект, г-жа Фандъкова и Общински съвет;
  1. 3.Обществените обсъждания да имат протоколчик, модератор и провеждането им да е  предварително добре разгласено;
  1. 4.Всеки проект, който касае намеса в устройството на територията на парк „Борисова градина” или други паркови територии,  да бъде съпътстван с екологична оценка на плана и ОВОС;


гр. София

24 юни 2013 г.

С уважение,

Горица Кръстанова

Зам.-председател на ПП Зелена партия