Хазарта в България се радва на привилегии, каквито той няма в нито една европейска държава и в нито един сектор от реалното производство в страната. Едновременно с това тези привилегии, в типичния за българските управляващи стил, не целят развитието на сектор в полза на обществото, а облагодетелстването на определени личности и фирми. В България в областта на хазарта основното облагодетелстваното лице отдавна е известно, както и неговият главен лобист – настоящият министър председател.

В рамките на посочената порочна политика е приетият от Държавна комисия по хазарта текст, с който се забранява на редица онлайн букмейкъри да оперират на българският пазар. Зелената партия счита, че това решение цели облагодетелстването на определени олигархични кръгове. Към момента няма ясна процедура за кандидатстване за лиценз, но същевременно на редица букмейкъри им е наложена забрана, точно защото няма такъв. Едновременно с това дейността на такива букмейкъри като „Еврофутбол“ не се засяга. Защо се бърза с приемането на подобни текстове без да бъдат подложени на обществен дебат? Цялата непрозрачност съпътстваща взетото решение ни кара да предположим, че за пореден път ставаме свидетели на прокарване на лобистки закони, които са в полза на много тесен кръг от хора.

НИС на ЗП

19 юни 2013