Зелената партия застава твърдо срещу идеята за облекчаване на режима за тютюнопушене в затворени пространства, заведения за обществено хранене и забавление след 22 часа.
Зелената партия е против връщането на старите правила, когато имаше формално разделение на зони за пушачи и непушачи в заведенията, които не функционираха. Сегашното разделение е най-адекватно – непушачите - вътре, пушачите - навън.
Резултатите от последните месеци са показателни за намаляването на броя пушачи и леко подобряване на ситуацията в България във връзка с пушенето като вреден порок.  Елементарните сметки показват високата цена, която плащаме за здравеопазване като данъкоплатци, свързано с вредите и здравословните проблеми, причинени от редовното тютюнопушене. Пасивните пушачи са също силно обременени от порока на околните.
Застъпването за интереса на шепа тютюнопроизводители и тяхното лоби, изтъквайки като основна причина намалелите приходи от ресторантьорския бизнес са силно манипулирани, предвид че намалелия оборот не се дължи на забраната за пушене, а на икономическото състояние на държавата ни, както и на редица други фактори, които не се коментират от бранша – занижено качество на обслужване и т.н.
Зелената партия ще продължи да настоява за запазване на забраната, както и за завишаване на контрола и налагане на глоби на нарушителите.