Изх. № 03-21/19.04.2013г.                                                                                                   До кмета на Столична община

 

 Уважаема г-жо Фандъкова,

  На 19 април отбелязваме Световния ден на велосипеда. Като едно изключително екологично превозно средство, ние смятаме, че трябва да се направи всичко възможно не само да се популяризира, но и да се вземат всички мерки, за да се обезопаси неговото ползване.

Във връзка с това, Зелена партия и Млади Зелени предлагаме:

-         да се увеличи както броят, така и големината  на велоалеите в Общината;

-         да се поставят велостойки  пред училищата и на други обществени места, за да могат жителите на София да паркират спокойно;

-         да се разшири правото на превоз  на велосипеди в метрото -  сутрин до 7.30 и след 20 ч., като по този начин се даде възможност на повече хора да използват и велосипеди до работното си място.

В тази връзка, очакваме от Вас отговор, в който да ни запознаете със ситуацията около повдигнатия проблем и да ни информирате за действията, които възнамерявате да предприемете за  една по-чиста и красива столица.

 Марина Драгомирецкая

Председател на Зелена партия

 Горица Кръстанова

Млади Зелени