Днес, 7 декември, Млади Зелени, Федерацията на европейските млади зелени (FYEG) и още 12 зелени организации, част от FYEG, започват кампания в подкрепа на Европейската гражданска инициатива "Водата и санитаризацията са човешко право, а не стока!" 
Тери Райнтке, говорител на FYEG:
"Достъпът до чиста вода е човешко право. Ние настоявяме за предложение за законодателство, което да изиска от европейските институции и страните-членки на Съюза да приведат и гарантират това право в действие. Водоснабдяването трябва да стои настрана от частните интереси и приватизацията. Правителствата трябва да гарантират чиста питейна вода и санитаризация на достъпни цени."
 
Якоб Шварц, говорител на FYEG:
"Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) е първият транснационален инструмент за пряка демокрация. ЕГИ дава възможност на гражданите да предизвикат европейски публичен диалог. Във времена, когато евро-кризата заплашва да доведе до нови различия между нациите, Европейската гражданска инициатива е уникален шанс за укрепване на европейската публична сфера и гражданско общество. Онлайн системата за събиране на подписи www.right2water.eu позволява разпространението на диалога чрез новата медия"
 
Оги Ковачев, председател на Млади Зелени:
"Участието на Млади Зелени в кампанията е възможност за изразяване на гражданска позиция на европейско равнище, а самата инициатива е актуална тема за България. През последните години е имало и други кампании, засягащи темата за "чиста вода". Трябва да се наблегне и на факта, че до голяма степен тази кампания е насочена срещу приватизацията на тези услуги. Нежеланието на гражданите водата да се превърне в стока, с която се търгува е една от основните причини да станем част от тази зелена инициатива."