На  27 ноември/вторник/, от 11 ч., в Пресклуба на БТА се проведе пресконференция на темa:
"Ще позволи ли Бойко Борисов да бъде глобена с милиарди България за далавери със заменки?"
 Участници: Александър Каракачанов /Зелена партия/, Емил Георгиев /ПК"Екогласност"/, Валентин Симов/Партия на зелените/, ГЕОС.
Материали от пресконференцията:
- Информация за неравностойните замени на земи и гори;
Направено от Зелената партия;
- З  А  К  О  Н  ЗА ОТМЯНА НА СДЕЛКИТЕ;
- Ангажиментът на Бойко Борисов.

Информация за неравностойните замени на земи и гори

Основната част на аферата с неравностойните замени на държавни земи и гори с частни такива е през периода 2003 -2009. Това са земи и гори покрай черноморското крайбрежие, големите планински курорти и защитени територии, които са особено ценни и имат висока пазарна стойност. Територии, които бяха практически подарени на частни лица.

Според проучване на проучвания на екологични организации 80 % от териториите с високо ландшафтно и биологично разнообразие по българското черноморско крайбрежие са сменили собствеността от държавна в частна. Това са над 70 хиляди декара земи и гори, като държавата е загубила не по-малко от 6 (шест) милиарда лева (разлика между пазарните цени на придобитите и заменени имоти). Държавата е подарила огромни крайбрежни територии с уникален ландшафт на близки до властта лица, като са оформени десетки нови феодални имения, някои от които с дължина повече от 7 км.

 • Някои от привилигированите фирми, получатели на земи, получили подарък от държавата на стойности от млн. евро. Почти всички изброени по-долу замени са в зони по Натура 2000:
 1. 1.„Ол сийз пропърти” е получила над 1150 дка около Балчик;
 2. 2.„Мирта Инженеринг” – над 1344 дка в Старо Оряхово;
 3. 3.„Бета Форест”, която е на едни и същи собственици с предходната „Мирта” – още над 1264 дка пак в Старо Оряхово. Като собственици на 2708 дка от землището на селото се водят Веселин Йорданов Йорданов и Ирена Йорданова;
 4. 4.„Литекс Комерс” – 560 дка на брега на Черно море в района на Каварна и над 1000 дка в Пампорово и Несебър;
 5. „Мадара Бяла Норд” е получила над 700 дка в Старо Оряхово;
 6. „Соутрайдинг”, собственост на регистрираната на Виржинските острови „Барзак” на Николай Трифонов – над 680 дка в Балчик;
 7. 7.„Лийдър” ООД – над 610 дка в Балчик;
 8. „СТЦ-Перелик” АД – 2400 дка държавни и 8000 дка общински земи в района на Широка лъка и Смолян;
 9. 9.„Грейд 2004” и „Ел Ем импекс” на Христо Ковачки – над 2200 дка в Боровец;
 10. 10.„Пирин голф холидейз” – 518 дка в Разлог;
 11. 11.„Уинтър спорт” – към 437 дка в Пампорово.

Особено внимание трябва да се отдели на замените станали в т.нар. територии Камчийски пясъци и Карадере, комплекс разположен между устието на р. Камчия и гр. Бяла. Тази 20-километрова уникална крайбрежна ивица с пясъчни местообитания и широколистни гори е изцяло приватизирана, в т.ч. и нейното ядро, което до скоро беше защитена територия, но с помощта на правителството беше отписана от регистъра. Там се намират и най-големите замени, осъществени от „Рийвс Интернешънъл” (близък до Райфайзенбанк), фирмите „Бета форест” и „Мирта Инженеринг”, които вероятно са на един и същи собственик, както и международния холдинг „Мадара” съдружник, в който е братът на настоящия премиер. Общо тази група фирми ще урбанизира 7000 дка територии в най-запазените по черноморското крайбрежие зони по Натура 2000 - престъпление от европейско значение. Разликата в цените на заменените земи в тази зона с тези във вътрешността, според изследвания на екологични организации, достига 2800 пъти.

Направено от Зелената партия

Зелената партия е атакувала пред редица национални и международни институции извършените сделки със замени на гори и земи. По-долу можете да се запознаете с част от тях.

Жалба до ВАС срещу наредбата за земите

Жалба до прокуратура- замени гори и земи

Петиция до Европейския парламент

Писмо до ГД "Конкуренция" на Европейската комисия

Внесен в Народното събрание „Законопроект ЗА ОТМЯНА НА СДЕЛКИТЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИМОТИ СКЛЮЧЕНИ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО”

Зелената партия е единствената българска партия, която внесе петиция в Европейския парламент срещу грабителските замени на държавни земи и гори по българското черноморие (Петиция № 1675/2008, внесена от Александър Каракачанов, с българско гражданство, от името на българската „Зелена партия/ Българските зелени“, относно замяната на земи и корупцията в България).

Петицията бе разгледана от Комисията по петициите на Европейския парламент на 30 април 2009 г.. Същата взе решение, Председателят на комисията да изпрати писмо до Ставрос Димас, член на ЕК, отговарящ за околната среда, в което ще изрази дълбоката загриженост относно положението, описано от вносителите на петиции и ще отправи искане за незабавна намеса. Още тогава Зелената партия предупреди, че ако не се вземат мерки, последствията за България могат да бъдат много тежки, но нито управляващите, нито медиите обърнаха внимание.

Също така, Зелената партия внесе до Върховния  административен съд на РБ, Жалба с искане за отменяне на текстове от Наредбата на МС, въз основа на която са правени замените (чл. 20, ал. 2 и 5 и чл. 21, ал. 2 от Наредбата на МС за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд). Върховният съд, с определение № 1212 от 28.01.2009 г., отхвърли жалбата на Зелената партия.

З  А  К  О  Н  ЗА ОТМЯНА НА СДЕЛКИТЕ

На 1 юли 2010 г  Зелената партия чрез Национална гражданска инициатива внесе предложение до Народното събрание за „Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи”. Предложението е подкрепено от над 2200 граждани. Съгласно ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ (ЗПУГДВМС), предложението трябва да бъде разгледано от Народното събрание в пленарна зала в срок от 3 месеца.

Законът за връщане на заграбените чрез замени гори и земи не въвежда национализация, а взаимна реституция. Държавата си връща имотите, като съответно частното лице си получава земите и горите, които е притежавал преди замяната или парични средства, срещу които е придобил държавните имоти.

Също така, предлаганият закон открива възможност да бъдат атакувани, но вече по съдебен път, и други сделки с държавни и общински имоти, за които има данни, че са в ущърб на обществените интереси. Както е известно, изпълнителната власт често изпитва затруднения от обективен и субективен характер при изпълнението на задължението си да пази държавното имущество. Към това трябва да се има предвид, че на прокуратурата практически е забранено да се меси в сделките на държавата с частни лица, а пък гражданските организации въобще не биват допускани да са страни по дела за разпореждане с държавно и общинско имущество, най-често въз основа на „липсата на правен” интерес. Предлаганият закон разкъсва този порочен кръг, който е предпоставка за дългогодишна корупция, като допуска страна по дела за разваляне на сделки с държавни и общински имоти да бъдат гражданските организации (юридическите лица с нестопанска цел).

Повече информация за Инициативния комитет и предложението до Народното събрание можете да получите на:

www.referendum.in

www.greenparty.bg

Ангажиментът на Борисов

 

На 18 март 2012 в предаването "Насреща Люба Кулезич" министър-председателят Бойко Борисов се ангажира Законът за връщане на заграбените чрез замени гори и земи да влезе в пленарна зала.

 

Извадка от диалога на Бойко Борисов и Ал. Каракачанов в ефир:

 

Водещ: Александър Каракачанов пита какво стана със заменките?

 

Бойко Борисов: Мораториумът, г-н Каракачанов на заменките изисква един декар държавна земя. Не разрешихме да се замени, г-н Каракачанов.

 

Александър Каракачанов: Веднага да уточня. Вие, когато идвахте на власт, аз си спомням преди изборите, даже в един разговор с мен споменахме, че тези земи ще бъдат върнати на държавата. И те могат да бъдат върнати. Има внесен законопроект. В тази връзка аз съм го внесъл в Народното събрание. И той стои година и половина в нарушение на Конституцията. Поне го гледайте. Нека ГЕРБ да гледа този законопроект и ако реши да каже „той е лош, няма да върнем земите по някакви причини”. Но поне да спазим Конституцията. Защото има много хора, които считат, че тези земи трябва да бъдат върнати на държавата. Става дума за милиарди долари.

 

Бойко Борисов: Разбира се. И ние сме направили всичко по този въпрос. На тези места една тухла не е сложена, където са заменили предишните.

 

Александър Каракачанов: Тези земи са частни в момента. Те са подарени от държавата. Дайте да ги върнем. Кажете на вашите хора поне да гледат законопроекта.

 

Бойко Борисов: /.../ части.

 

Александър Каракачанов: Те са частни.

 

Бойко Борисов: Как да ги /.../?

 

Александър Каракачанов: Могат да... Има законопроект, внесен от...

 

Бойко Борисов: Мога да направя само това – да помоля в парламента да гледат вашия законопроект.

 

Александър Каракачанов: Стои година и половина. Трябваше да бъде гледан още преди година и половина.

 

Бойко Борисов: Ние преди два дни приехме и Закон за хазарта, който удари други монополисти в този бранш.

 

Александър Каракачанов: Дайте да ударим тези хора, които са шепа хора, и са получили милиарди от държавата.

 

Водещ: Г-н Борисов се ангажира, че ще подаде в парламента, ако това е...

 

Александър Каракачанов: Тук го подкрепяме. Ако това го направи, ще го подкрепим.

 

Водещ: Ще го подкрепите. Ако този ваш законопроект бъде гледан, ще имате подкрепата на г-н Каракачанов, г-н Борисов.

 

Александър Каракачанов: И не само на мен.

 

Записът от предаването можете да видите на http://www.greenparty.bg/index.php?option=com_content&;view=article&id=8919%3A2012-03-21-16-04-59&catid=82&lang=bg