На 17-ти февруари, от 14:00 – 19:30 часа, в Европейския парламент ще се проведе публично изслушване на първата успяла да събере достатъчно подписи Европейска гражданска инициатива - “Водата е човешко право”. Изслушването може да бъде проследено онлайн .

Целта на ЕГИ “Водата е човешко право” е: да се инициира европейско законодателство, което да гарантира вода и санитарно - хигиенни условия на всички европейски граждани; да спре приватизацията на водните услуги (човешките права над пазарните интереси), както и да работи в един по-глобален мащаб за постигането на тези цели.

Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) е първия транснационален инструмент за пряка демокрация, който дава възможност на гражданите от Европейския съюз да инициират законодателство при събрани 1 милион подписа, от минимум 7 държави-членки на Съюза.

Зелената партия подкрепи тази Европейска гражданска инициатива. Надяваме се усилията на над 1,6 милион граждани да не бъдат напразни и Европейската комисия да инициира исканото от гражданите на Европейския съюз, законодателство.

Зелена партия ще инициира предложение за въвеждане на аналогичен механизъм и на национално ниво, защото е очевидно, че сегашният Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, не работи.

Повече информация за инициативата “Водата е човешко право” можете да прочетете на: http://www.right2water.eu/sites/water/files/ECI background note - Final BG.pdf.