АТОМНАТА ЕНЕРГЕТИКА – КРАЯТ НА ЕДНА ЕПОХА!

Младите Зелени се събраха в Париж, за да отправят мощен призив към европейските политици: “Да кажем сбогом на атома, да приветстваме възобновяемите източници на енергия!”

Над Европа духат нови ветрове. Атомната енергетика е на път да отстъпи място пред възобновяемите енергийни източници. Все повече държави се отказват от остарелия, опасен и неустойчив източник на енергия.

Младите Зелени от цяла Европа бяха част от Конгреса на Европейската зелена партия /ЕЗП/, който се проведе на 11-13 ноември 2011. В
подкрепа на кампанията, водена от френските Млади Зелени, проведохме демонстрация в центъра на Париж, за да накараме европейските политици, както и обикновените граждани да чуят нашите искания относно енергийното бъдеще на Европа. В една символична акция нашите
представители изобразиха ефекта на доминото, който би могъл да се случи в Европа, в страните, поддържащи атомната енергетика, които една след друга се преориентират към алтернативните подходи на производство на енергия.

Германия и Швейцария вече представиха своите планове за постепенен отказ от атомна енергетика. На референдум в Италия с огромно
мнозинство беше гласувано против атомната енергийна перспектива за страната. Ужасяващите събития в Фукушима, Япония показаха, че нито
една атомна централа, независимо от това, колко модерно е оборудвана и добре поддържана, не може да бъде напълно безопасна. Човечеството трябва да се замисли и да действа, така че да премахне тази заплаха.

Въпреки това редица държави упорито и неразумно пренебрегват потенциалната опасност и предпочитат да останат зависими от атомната
енергетика. Франция все още притежава 58 атомни реактора – три пъти повече от броя реактори, притежавани от която и да е страна от ЕС. За
разлика от останалите държави, които планират излизане от атомната зависимост, Франция не планира закриването на нито един от посочените
по-горе реактори. Подобно на АЕЦ в други европейски държави, френските реактори са морално остарели и високо опасни. Тери Райнтке,
Съпредседател на Федерацията на Европейските Млади Зелени /FYEG/ коментира: “Вместо да похарчи огромни средства за модернизацията на
този тип електрически централи, FYEG призовава Франция да инвестира във възобновяеми източници, като слънчева, геотермална, вятърна или
вълнова енергия. Призоваваме Франция да последва останалите държави и континенти, които се обявяват за незабавната преориентация към
постепенното закриване на АЕЦ, успоредно с провеждането на политика за намаляване на цялостното потребление на енергия.”

Ник Шеферс, Съпредседател на FYEG, добави: ”Атомната енергетика е неприемлива от гледна точка на европейската солидарност, тъй като
атомът не признава националните граници и рискът, за разлика от ползите, ще бъде споделян от всички държави.” Време е да се разделим с
мита и с фалшивите аргументи в защита на атомната енергетика. Фактите говорят сами за себе си: преминаването към възобновяеми източници на енергия е единственият отговорен, рационален и устойчив избор. Новите разумни идеи вече шестват по света и те ще победят.