От 11-13 ноември 2011 г. в Париж се проведе Конгрес на Европейската зелена партия.
В делегацията на Зелена партия, член на Европейската зелена партия, бяха Марина Драгомирецкая - София, Оги Ковачев - София, Лили Петкова - Хасково, Симеон Манов - Благоевград. Нашите делегати участваха в заседанието на Диалога Изток Запад, където предстои изграждане на регионални мрежи.
На конгреса бяха представени и резултатите на Зелена партия на Местните избори, както предстоящата Кръгла маса за замените, която ще се проведе на 25 ноември.

Беше приета и декларация на делегатите.

ЕВРОКРИЗАТА: ПАРИЖКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА КОНГРЕСА НА Европейската зелена партия
/13.11.2001/

Днес, 13.11.2011, делегатите на Конгреса на Европейската зелена партия приеха политическо предложение от 12 точки, с което очертават своето
виждане за изход от текущата финансова, социална и икономическа криза, засегнала Европа, както и пътя за стабилизиране на Европейския проект, който трябва да намери нов смисъл, посока и цел.

“Тази криза разяжда социалната кохезия и води до политическа дезинтеграция на континента, като ни прави неспособни да отговорим на
изискванията на 21 век. Всеки сценарий, водещ до разпадането на еврозоната, ще бъде първа крачка към политическото разпадане на
Европа, а това е неприемливо за нас. И обратното, засилването на политическата интеграция на еврозоната не може да доведе до
кристализирането на две Европи, движещи се с две различни скорости, каза Филип Ламберт, депутат в Европарламента и Съпредседател на
Европейската Зелена Партия.
“Борбата за европейска демокрация не е приключила. Отчуждаването на общественото мнение от идеята за ЕС нараства, тъй като 27-те страни
членки са неспособни да намерят устойчиви и напредничави общи решения, насочени към преодоляване на комплексната криза, влошаваща живота на гражданите, каза Моника Фрасони, Съпредседател на ЕЗП, “ Съществуващият механизъм на управление е напълно неадекватен. Но
нарастващата слабост на общите институции в полза на старомодния модел на управление в стил “Меркози”, няма да спомогне за подобряване на ситуацията.
Пълният текст на Парижката декларация ще бъде поместен на
http://europeangreens.eu/congress/.


Предложенията на Зелените включват:

- Гръцкият дълг да се стабилизира;
- Да се направи ефективен Европейският фонд за финансова стабилност /както и бъдещият Европейски стабилизационен механизъм;
- Рекапитализация на европейските банки;
- Нов подход при прилагането на строги икономии;
- Сериозно пререгулиране на европейската финансова дейност;
- Изграждане на разумна европейска данъчна стратегия, активно противодействие на данъчното укриване и ограничаване на пътищата за
избягване на данъци;
- Учредяване на Европейски монетарен /валутен/фонд;
- Повишаване оперативността и устойчивостта на макроикономическата рамка за контрол и наблюдение;
- Превръщане на европейския бюджет в инструмент на икономическата политика, което ще създаде солидна и адекватна
европейска хазна;

* Да се приеме Нов Зелен Договор за Европа, който да включва:
* Поставянето на целите на този договор за 2020 година за ЕС на равна нога с целите за стабилност и растеж, както и с финансовите цели;
* По-ефективно оценяване за въглеродните емисии /СО2/ чрез преминаване към 30 % ограничаване на емисиите от парников газ към 2020 г.;
* Налагане на тестове за въглероден стрес на финансовите институции, въвеждане на понятието за климатичен риск като системен риск в
законодателството, прокарването на “зелени индекси”, които да се ползват от фондове, основани на такова индексиране, да се развие
зеленото банкиране, с подходящи данъчни стимули;
* Да се позволи на Европейска инвестиционна банка да емитира зелени акции, с цел да се стимулират зелените инвестиции; упълномощаване на
обществените пенсионни фондове и стимулиране на частните пенсионни фондове да преориентират своите портфейли към зелени инвестиции и
компании;
* Осъществяване на енергиен преход от атомни и фосилни - към възобновяеми енергийни източници;
- Съвместно очертаване на основните направления в икономическата политика;
- Конвенция за нова Европа.