На 27 и 28 септември 2008 г. делегация от ПП „Зелена партия/Българските зелени“ ще вземе участие в провеждащата се в Гърция Световна екологична конференция за опазване и подобряване живота на Земята.

Делегатите на конференцията ще разискват няколко основни теми, свързани с проблемите, причинени от климатичните промени (глобалното затопляне, киселинните дъждове), радиоактивността, елекромагнитните вълни, войните, генномодифицираните храни. Ще бъдат изложени и предложения как тези заплахи срещу човечеството могат да бъдат предотвратени, а последиците върху човешкото здраве да бъдат минимални.
Втората тема, обявена за конференцията, е свързана с бедността, мизерията, болестите – как да бъдат преодоляни те в световен мащаб.
Третата тема е посветена на демократичните промени, свързани с избирателните закони, липсата на финансиране на малките партии и свръхфинасирането на големите политически играчи, липсата на възможност за достъп и отразяване на дейността на малките партии в медиите.
Четвъртата, последна тема, разглежда възможностите за сътрудничество, взаимовръзка и взаимопомощ между зелените партии и формации по света.
По време на конференцията Иван Мастиков от „Зелена партия/Българските зелени“ ще представи доклад на тема „Замърсяването на Черно море“.
Конференцията ще завърши с приемането на обща резолюция, която ще бъде изпратена до всички правителствени и политически ръководства в света.