Информация от заседанието на ВАС по жалба на Зелена партия срещу решение 427/2011 г. на МС, с което дава разрешение на Шеврон за търсене и проучване на нефт и природен газ.

На заседанието се яви само Зелена партия, с представляващ - Александър Каракачанов. Както научихме, Община Нови пазар е оттеглила жалбата си, а други жалбоподатели не се явиха. Затова пък от страна на Министерския съвет и заинтересованите министерства имаше три адвокатки. Бяхме готови да отстояваме тезата, че оттеглянето от страна на МС на въпросното решение №427 поставя с още по-голяма сила необходимостта съдът да се произнесе по неговата законосъбразност, тъй като то е действало повече от шест месеца и е довело до правни, материални и финансови последствия, за които МС трябва да носи отговорност. Съдът обаче отложи делото за 7 март, за да може жалбата да бъде гледана с още една идентична такава.