На 26 март, в Хотел Форум Централ, гр. София ще се проведе учредителна среща на Балканската анти-ядрена коалиция (БАЯК).
Идеята за тази коалиция е първоначално обсъдена на последното заседание на Съвета на ЕЗП в Талин и е официално обявена през декември миналата година на регионална среща на зелените партии в Скопие, Македония. Целта на първата среща е да вземе решение за краткосрочни общи действия и дългосрочна стратегия, целяща да спре планираното изграждане на нови ядрени централи. Балканските страни трябва също и постепенно да премахнат съществуващите ядрени съоръжения. Ще се приеме и проект за резолюция, която да се гласува на съвета на ЕЗП в началото на април в Будапеща.
Коалицията е отворена за всички зелени партии и НПО от региона на Балканите, чиято цел е да видят пълния отказ от ядрена енергия. Ще се вземе също и решение за бъдещите последващи срещи и типа координация и структура.