На 3 дневно посещение в България са представители на ръководството на Европейската Зелена Партия - Жаклин Кремерс - генерален секретар, Андрей Козлов – член на Изпълнителния комитет и Ане де Бур – член на ръководството на Диалог Изток – Запад и борда на Европейската зелена фондация.
На 8 март те се срещнаха с ръководството на Зелена партия. Обсъдена беше политическата обстановка в страната, участието на партията в предстоящите местни избори, както и изборите за президент на България.
Александър Каракачанов представи намеренията на Зелена партия за самостоятелна регистрация    и участие в максимален брой общини на местните избори. След съгласуване с централното ръководство, организациите на партията по места, ще имат възможност да решават сами как точно ще се явят на предстоящите избори.
Обсъдени бяха и проблемите в зеленото пространство в България. Г-жа Жаклин Кремерс изрично подчерта, че Европейската Зелена Партия е силно заинтересована, зелените партии в България да работят заедно в интерес на общата зелена идея.
Горица Кръстанова – говорител на партията, заяви, че това е целта и на Зелена партия. Ако искаме да има зелени представители трябва да работим заедно. Още от самото си създаване, партията винаги е била за толерантни отношения с представителите на другите партии, защото само по този начин  можем да бъдем максимално полезни на българските граждани.