Младите Зелени, заедно с гръцкия депутат от Групата на Зелените в Европейския Парламент, изготвиха парламентарен въпрос, във връзка с проблемите на околната среда и ски курортите в България.

Автор:  Михалис Тремопулос (Verts/ALE)

През последните години има данни за тежки свлачища в планината Пирин, причинени от широкомащабни сечища и обезлесяване. Българското правителството даде лиценз за разширяване на ски курорта в Банско, независимо от това, че разширяването включва територии от Национален парк Пирин, който е част от НАТУРА 2000 (BG0000209) и от обект, представляващ световно наследство. Доклади за негативното въздействие на ски зоната в Банско са изготвяни още от 2006 г. и досега. През последните 4 години наводненията в Банско, свързани с обезлесяването на Пирин, са нараснали чувствително. Друг случай е свързан с дейността на "Витоша Ски" в близост до София, при която на границата на природен парк, без разрешение ,са разрушени около 20 огромни морени, също част от НАТУРА 2000 (BG0000113). И в двата случая има показания за корупция и държавно покровителстване спрямо собствениците на обектите, които по съвпадение са и високопоставени чиновници в Българска федерация по ски. Значителни държавни фондове, предназначени “за обучение по ски спорт“, текат към определени частни ски центрове, докато други ски центрове са напълно лишени от държавна финансова подкрепа.

Питането към Европейската комисия е:

 

1. България предоставила ли е информация за резултатите от гореспоменатото разрушаване на морените? Свързани ли са наводненията в Банско с горската сеч в региона?

2. Горепосочените дейности съвместими ли са с националното и европейското законодателство? Ако има нарушение, какви ще са действията на Комисията?

3. Какви критерии се прилагат в страната членка - България за лицензиране на разширението в ски курорта Банско в рамките на Национален парк Пирин? Осъществена ли е оценка на въздействието върху околната среда и проведен ли е публичен одит?

4. След като Комисията е била информирана за реализираните по-крупни инфраструктурни проекти в Пирин още през 2007 г., то какви действия е предприела тя в това отношение?

5. Има ли конфликт на интереси между Българска федерация по ски, “Юлен“ ООД и търга за концесия на ски курорт Витоша? Осъществява ли се справедливо разпределение на българските държавни фондове в подкрепа на ски спорта?