След като Младите Зелени категорично заявиха в своя декларация (http://mladizeleni.org/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=1) неодобрението си към приетия лобистки закон, застрашаващ популацията на кафявата мечка в България, сега Младите Зелени, заедно с гръцкия евродепутат от групата на Зелените, Михалис Тремополус изготвиха парламентарно питане под формата на писмен въпрос, който е депозиран в Европейския Парламент в края на ноември 2010 год.

Огнян Ковачев - съпредседател на Млади Зелени, член на НИС на ЗП

Горица Кръстанова - съпредседател на Млади Зелени, говорител на ЗП

 


Ето и въпросът, който беше зададен в ЕП:


Автор: Михалис Тремопулос – Зелени/ALE

Тема: Ловът на кафява мечка в България

Текст: Кафявата мечка (Ursus arctos) е защитен европейски вид, посочен като приоритетен в Приложение II на Директива за хабитатите 92/43 ЕЕС (Annex II, Habitats Directive), на който се дава статут на строго защитен вид в рамките на Европейския съюз. Въпреки това, в България неотдавна бе приет закон, разрешаващ лова на кафява мечка. [1] Актуалният брой на популацията от кафява мечка в България не се знае с точност, но според груби изчисления той възлиза на 700. [2] Екологичните неправителствени организации от България и Европа призовават към прекратяване лова на кафява мечка в България. [3] Възможното прилагане на двоен стандарт в Европейската система за защита на приоритетни видове е проблем, изискващ специално внимание. Въпросът, отправен към Европейската комисия, е следният:

1. Новоприетият български закон в съответствие ли е със съответното европейско законодателство?

2. В съответствие ли е този закон с Европейския проект LIFE07NAT/IT/000592, който сега е в ход и е насочен към изучаването и защитата на кафявата мечка на Балканите, с участието на Италия, Гърция, България и Румъния.

3. Какви критерии се прилагат от българското правителство за определяне на реалната бройка кафяви мечки за отстрел?

4. Какви мерки ще бъдат предприети от Комисията, ако неотдавна одобреният български закон се окаже несъвместим с европейското законодателство и с възприетите практики за защита, особено предвид провала на ЕС да реализира целите за биоразнообразие, приети преди 10 години?

Дата: 26.11.2010

[1]Закон за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, приет на 28 октомври 2010 г. от Българския парламент и публикуван в ДВ № 89 от 12 ноември 2010 г.

[2] http://www.lcie.org/, and http://www.kora.ch/sp-ois/bear-ois/index.htm

[3] http://www.focus-fen.net/index.php?id=n234088