На 30 и 31 октомври 2009 година, в град Севастопол, Украйна, се проведе конференция, в която участваха 28 представители на Зелени партии от Черноморските страни и „Зеления диалог Изток-Запад” – Азърбайджан, Армения, България, Грузия, Молдова, Румъния, Русия, Словения, Турция, Украйна, Холандия и Хърватска. Представител на Зелена партия беше Иван Иванов – говорител на партията и член на Националния изпълнителен съвет.
На 30 октомври, в 17 часа, конференцията бе открита от Сергей Курикин от Украйна – председател на организационния комитет. Приветствия поднесоха Дарко Крайнц от Словения, Власта Тот от Хърватия - членове на Координационната група на „Зеления диалог Изток-Запад” и Виталий Панибратец – председател на Севастополската организация на Партията на зелените в Украйна, бивш депутат от Украинския парламент.
    Представители на Зелените партии от различните страни направиха кратко представяне на положението на техните партии в политически план – участие в избори, екологични проекти и политическата обстановка в своите страни.

    След това започнаха тематичните заседания, като първото бе „Съвременно екологично състояние на Черно море и перспективите за устойчиво развитие на района на Севастопол – възможности на „Източното партньорство”.
    Д-р Наталия Милчакова, завеждаща лаборатория в Института по биология на южните морета при Украинската академия на науките (УАН) представи доклад на тема: „Проблеми и перспективи на охранявани акватории в басейна на Черно море”.
    Д-р Лилия Бондарева изнесе доклад на тема: „Проблеми на съхраняване на биологичното разнообразие в Севастополски район”.
Виталий Редько - заместник председател на Севастополската организация на Партия на зелените на Украйна представи „Социално-икономическата и политическата ситуация в Севастопол и приоритетните задачи за обезпечаване на устойчиво развитие на района”.
Заместник председателят на Държавната агенция на Украйна по инвестиции и иновации - Сергей Москвин говори за „Иновации и инвестиции за устойчиво развитие на Севастополски район в контекста на „Източното партньорство”.
След всеки доклад имаше въпроси, както и обсъждане от участниците в конференцията.
Сутрешното заседание на 31 октомври бе под надслов: „„Позеляване” на Източното партньорство. Възможности и перспективи за Зелените партии в Черноморските страни”.
Ане де Бур от Холандия, координатор на „Зеления диалог Изток-Запад”, направи обзор на политическото и икономическото положение в Черноморските страни и възможностите, които се откриват с инициативата „Източно партньорство”. На част от участниците направи впечатление, че обзорът е на база информация от медиите, което показва, че за съжаление дори хора, които от десетилетия контактуват с представители на Зелените партии от различни страни, не използват при анализите си информация и становища на местните структури. Това води до едностранчиви, а в някои случаи и до неправилни становища за положението в страните от Източна Европа. Това налага да бъде поставен много остро въпросът за координиране на информацията и становищата на ръководните органи на Европейската зелена партия и на представители на Зелените партии от Западна Европа, с ръководствата на Зелените партии в страните от Източна Европа. Другото е проява на неуважение и вид „империализъм”.
Сергей Москвин доразви някои от тезите, които засегна на предишното заседание.
В обедната почивка се проведе пресконференция за представители на медиите от Севастопол.
Следобедното заседание бе на тема: „Източно партньорство: енергетика и проблеми на климата, Зеления нов курс за Черноморския район”.
    Умит Сахин, експерт по проблемите на климата и Ахмет Атил Асичи, експерт по въпросите на икономиката от Зелената партия на Турция, представиха обзорни доклади,  посветени на проблемите на глобалното затопляне и използването на възобновяеми източници на енергия и чисти технологии.
    Дмитрий Капцов от Гражданска обединена Зелена алтернатива (ГРОЗА) от Русия изнесе информация за проблемите, които възникват или ще възникнат със строителството на съоръженията за зимната олимпиада в Сочи.
    В края на конференцията, участниците от отделните партии направиха заключителни изказвания, с обобщаване на дискусиите и с предложения за бъдещата работа в рамките на Черноморското и Източното партньорство. Беше предложено да бъдат изработени и изпратени до участниците текстове, свързани с основните теми на конференцията. Заключителният документ - „Комюнике на конференцията на Зелените партии от Черноморския район” бе предоставен за съгласуване на 03 ноември 2009 година и получи одобрението на участниците в конференцията.

Иван Иванов
Гр.Варна