На 9 ноември – официалното откриване на Есенния съвет на ЕЗП, основен фокус бе поставен върху икономическата криза. Представителите на Зелената партия в Гърция имаха възможност да споделят за трудностите, пред които е изправено гръцкото население, борбата срещу наложените строги икономически мерки и необходимостта от постигане по повече заетост особено сред младото поколение. Дискусиите преминаха и в посока търсене на зелени решения за излизане от кризата в Европа. Европейските зелени се обявиха за една силна Европа, в основата на която стои солидарност, социална справедливост и устойчиво развитие, базирано на инвестиции във възобновяеми ресурси. Подчертана бе необходимостта от това да се постигне повече демократична легитимност на Европейския съюз и да се даде възможност на гражданите да влияят върху политическите решения.

През този ден се проведоха и множество паралелни сесии. Работните групи на Европейската зелена партия представиха резултатите от своите дейности и дадоха възможност за дискусии по различните теми като пенсионни реформи, миграция, дигитални права, ЛГБТ права, бъдещето на Европейския съюз и др. Различни зелени организации също представиха своята дейност. Така например Федерацията на Европейските млади зелени проведе симпозиум на тема „Младежката еманципация”, а Democracy International представи на делегатите Европейската гражданска инициатива.

10 ноември бе ден за представяне на 16- те кандидати за Изпълнителен комитет на Европейската зелена партия и съответно тяхното гласуване. За съпредседатели бяха избрани с голямо мнозинство Monica Frassoni (Италия) and Reinhard Bütikofer (Германия). Jacqueline Cremers бе преизбрана за главен секретар. Lena Lindström(Швеция) бе също преизбрана за финансов отговорник. Другите членове на новия изпълнителен комитет, който ще има задачата да работи върху кампанияза за Европейските избори 2014 са: Gwendoline Delbos-Corfield (Франция), Steve Emmott (Великобритания),  Panu Laturi (Финландия),  Saraswati Matthieu (Белгия) и Mar Garcia Sanz (Испания). За съжаление, в този състав на Изпълнителния комитет не бе избран нито един представител от източно-европейска страна – Алексей Козлов също не бе преизбран. Reinhard Bütikofer след изборите заяви, че въпреки липсата на източно-европейско представителство в новия изпълнителен комитет – неговите членове ще дадат всичко от себе си да работят в този регион.

През деня също се проведоха различни паралелни сесии: Зелената европейска фондация представи част от своята дейност; състоя се кампанийна среща, свързана със шистовия газ; състоя се среща на Зелената глобална мрежа и др.

Последният ден от Есенния съвет на Европейската зелена партия (11 ноември) бе времето за гласуване на всички резолюции, избиране на Комитет по помиряването, бюджета за 2013, както и гласуване за даване на членство на партии. В този ден бе дискуритан и статута на партия Зелените.

Имайки предвид икономическата криза и необходимостта от нови мерки за излизането от нея, както и идващите избори за Европейски парламент 2014 – Есенният съвет на Европейската зелена партия бе успешен, тъй като даде възможност за дискусии, нови идеи и инициативи.